A A A

Vortico jest firmą tworzoną przez inżynierów wielu specjalności takich jak Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Mechanika, Inżynieria Środowiska czy Automatyka i Systemy sterowania. Podchodząc w sposób zadaniowy i elastycznie dobierając zespoły projektowe realizujemy projekty z różnych dziedzin w których wymagana jest wiedza techniczna, menedżerska oraz umiejętność korzystania ze specjalistycznego oprogramowania. Współpracujemy z wieloma firmami zajmującymi się obróbką i spawaniem metali oraz tworzyw sztucznych.  Nie posiadając rozwiniętej i skomplikowanej struktury organizacyjnej jesteśmy efektywni i skuteczni w dostarczaniu projektów i gotowych produktów dla klientów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu w celu uzgodnienia warunków współpracy. Jeżeli nie znajdą Państwo na naszej stronie interesujących Państwa produktów lub usług, wcale nie oznacza to, że nie możemy ich zrealizować. Zapraszamy do kontaktu nawet (a może zwłaszcza) w przypadku bardzo nietypowych zapytań.

Katalog produktów standardowych do pobrania tutaj:


 

Podpory rurociągów sieci ciepłowniczej
Zakres: Wykonanie i dostawa gotowych podpór. Opis:Podpory ślizgowe oraz punkty stałe rurociągów DN125. Materiał: stal węglowa.  
Dno sitowe koalescera gazu ziemnego
Zakres:Projekt wykonawczy Opis:Dno sitowe koalescera gazu ziemnego.  
Tyrolka
Zakres:Projekt Wykonawczy słupów krańcowych. Opis:Projekt wykonawczy słupów do zjazdu linowego "Tyrolki" obejmujący obliczenia i rysunki wykonawcze.
Mechanizm obracania zawieszek
Zakres:Projekt wykonawczy. Opis:Mechanizm obracania zawieszek detali poruszających się po przenośniku łańcuchowym w procesie malowania. Mechanizm opa...
Krata zabezpieczająca VKR
Opis:Kraty zabezpieczające VKR stosowane są wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie wylotu rurociągu przed dostępem osób i zwierząt. Sto...
Włazy Rewizyjne VWR-A do wypełnienia
Opis:Włazy rewizyjne Vortico VWR-A stosuje się wszędzie tam gdzie wymagany jest dostęp do przestrzeni pod podłogą. Występują w wielu wariantach do...
Pomosty obsługowe separatora
Zakres:Projekt Wykonawczy Opis:Projekt wykonawczy konstrukcji pomostowych dla separatora.  
Włazy rewizyjne
Zakres:Produkcja i dostawa gotowych do wbudowania włazów. Opis:Włazy rewizyjne ze stali nierdzewnej z uszczelką EPDM do wypełnienia betonem i płytkam...
Separatory wstępne i koalescery gazu ziemnego.
Zakres:Projekt wykonawczy zbiorników i pomostów obsługowych Opis:Separatory wstępne i koalescery gazu ziemnego.
Systemy dozowania VSD
Opis: W wielu gałęziach przemysłu wymagane jest dozowanie różnych substancji chemicznych. Oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, galwanizerni...
Włazy Rewizyjne VWR-K pokryte kratą
Opis:Włazy rewizyjne Vortico VWR-K stosuje się wszędzie tam gdzie wymagany jest dostęp do przestrzeni pod podłogą. Występują w wielu wariantach do...
Pomosty obsługowe absorberów
Zakres:Projekt wykonawczy Opis:Konstrukcja wsporcza wraz z pomostami dostępowymi dla układu absorberów i filtrów.  
Podpory Rurociągów VPS, VPP, VPL
Opis: Podpory Vortico VPS, VPP, VPL służą do podpierania rurociągów przy zachowaniu odpowiedniej swobody ruchu rurociągu w zależności od miejsca j...
Rurociągi ssące wody przeciwpożarowej VRS110
Opis: Układ 2 rurociągów ssących zgodny z normą PN-B-02857, składający się z 2 rurociągów o średnicy nominalnej DN100 wyposażonych w zawory zwrotn...
Deflektory
Opis:Deflektory VDE stosowane na wlotach do studzienek w celu ograniczenia napływu na przeciwległą ściankę i uspokojenia przepływu w studzience a ...
Wymiennik Ciepła typ: Rura w rurze VWC-RR
Opis: Wymiennik ciepła typu rura w rurze o konstrukcji modułowej. Moduły wymiennika Vortico VWR-RR mogą pracować jako osobne urządzenia lub być łą...
Komora tarczowa
Zakres:Studium wykonalności i wstępny projekt wymiarowy Opis:Wykonanie komory tarczowej z możliwością wymiany tarczy bez otwierania komory dopasowane...
Komora tarczowa
Zakres:Projekt wykonawczy Opis:Projekt komory tarczowej umożliwiającej zmianę odległości detektora od tarczy, oraz usunięcie tarczy ze światła jonowo...
Podpory regulowane rurociągu DN1000
Zakres: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa gotowych podpór. Opis:Podpory o regulowanej wysokości dla rurociągu DN1000. Materiał: stal węglowa.   ...
Samojezdny wózek do przewozu próbek
Zakres:Projekt wykonawczy Opis:Projekt mechaniczny wózka do przewozu próbek radioaktywnych działający na zasadzie "Line follower". Poruszający się po...
Układ detekcji cząstek gamma.
Zakres:Projekt wykonawczy Opis:Projekt układu do detekcji cząstek gamma przy użyciu 20 detektorów. W zakresie była rama podstawy wraz z układem umożl...
Włazy Rewizyjne VWR-A do wypełnienia
Opis:Włazy rewizyjne Vortico VWR-A stosuje się wszędzie tam gdzie wymagany jest dostęp do przestrzeni pod podłogą. Występują w wielu wariantach do...
Drabiny złazowe VDR-A
Opis:Drabiny złazowe montowane są w studzienkach do których wymagany jest dostęp. Wykonywane w zgodzie z norną PN-EN 14396:2006. Dostępne w różnyc...
Drabiny dostępowe VDR-B
Opis:Drabiny dostępowe montowane są do ścian budynków oraz do konstrukcji stalowych w celu zapewnienia dostępu do wyższych poziomów. Wykonywane w ...
Podpory rurociągów sieci ciepłowniczej
Zakres: Wykonanie i dostawa gotowych podpór. Opis:Podpory ślizgowe oraz punkty stałe rurociągów DN350 i DN500. Materiał: stal nierdzewna.  
Projekt relokacji cyklofiltrów
Zakres:Projekt wykonawczy. Opis:Konstrukcja wsporcza cyklofiltrów, nowa trasa rurociągów.  
Rurociągi ssące wody P. Poż.
Zakres:Projekt + wykonanie. Opis:Układ zgodny z normą PN-B-02857, składający się z 2 rurociągów o średnicy nominalnej DN100 wyposażonych w zawór zwro...
Włazy Rewizyjne VWR-B z pokrywą z blachy ryflowanej
Opis:Włazy rewizyjne Vortico VWR-B stosuje się wszędzie tam gdzie wymagany jest dostęp do przestrzeni pod podłogą. Występują w wielu wariantach do...