A A A

Firma Vortico oferuje prace montażowe i serwisowe urządzeń. Mamy doświadczenie przy montażu i serwisie urządzeń filtracyjnych oraz montażu rurociągów i armatury w tym urządzeń używanych w kanalizacji deszczowej takich jak zastawki, zasuwy nożowe czy klapy zwrotne.