A A A

Regulatory przepływu służą do ograniczania natężenia przepływu wody i ścieków w instalacjach kanalizacji. Prawidłowo zaprojektowana instalacja z regulatorem przepływu zapobiega podtopieniom i zalewaniu terenów w wyniku deszczów nawalnych.


 

Klapy zwrotne zapobiegają przepływowi wstecznemu w systemach kanalizacyjnych. Montowane są na rurociągach, w studzienkach lub na wylotach kanalizacji. W ofercie Vortico znajdziecie Państwo klapy z polietylenu dużej gęstości (PEHD) jak również stalowe wykonane ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Posiadamy klapy płaskie, skośne, z przeciwwagą, z zamknięciem awaryjnym, do montażu na ścianie płaskiej, półokrągłej lub na bosym końcu rury.


 

Zastawki służą do odcinania przepływu lub regulacji spiętrzenia wody w zbiorniku. Oferujemy zastawki ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych, oraz z PEHD w wersjach do montażu na ścianie lub w kanale, jak również zastawki szandorowe używane do spiętrzania wody lub jako zamknięcia remontowe z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych. Obok standardowych rozmiarów oferujemy zastawki wykonywane pod konkretne potrzeby o wymiarach i parametrach dopasowanych do potrzeb użytkownika.


 

Kraty zabezpieczające stosowane są wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie wylotu rurociągu przed dostępem osób i zwierząt.

Oferujemy urządzenia dostosowane do konkretnego miejsca montażu o dowolnych wymiarach.


 

Rurociągi ssawne wymagane są do umożliwienia poboru wody z podziemnych zbiorników wody przeciwpożarowej. Wykonywane są zgodnie z aktualnymi przepisami i posiadają wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające je do użytku.


 

Włazy rewizyjne stosowane są w celu zapewnienia dostępu do przestrzeni pod podłogą. Występują w różnych formach, od prostych klap z pokrywą z blachy po włazy do wypełnienia z siłownikami. Oferujemy dostawę włazów według wymagań klienta w rozmiarach standardowych i niestandardowych, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, węglowej ocynkowanej oraz aluminium, w różnych klasach nośności. Proponujemy również włazy przykryte kratą na zawiasie lub bez ze stali lub tworzyw sztucznych.


 

Drabiny zapewniają dostęp do miejsc niedostępnych z poziomu podłoża. Występują jako drabiny złazowe do montażu w studzienkach oraz jako dostępowe do montażu na ścianach i konstrukcjach. Oferujemy również projektowanie i wykonanie całych układów pomostów obsługowych z drabinami, poręczami i innym koniecznym wyposażeniem.


 

Każdy rurociąg musi być podparty. Prawidłowy dobór rodzajów podpór i ich rozmieszczenie jest niezwykle istotne, ze względów bezpieczeństwa i funkcjonalności całego układu. Kompensacja naprężeń przy zmianie kierunku rurociągu, unieruchomienie go w punkcie stałym oraz możliwość zamocowania izolacji czy regulacji wysokości dla rurociągów wymagający spadku technologicznego są istotnymi czynnikami na które należy zwrócić uwagę podczas projektowania podpór.

Oferujemy wykonanie podpór według obliczeń i projektu klienta jak również pomoc w doborze i zaprojektowaniu odpowiednich podparć na podstawie danych dostarczonych przez klienta.


 

Wymienniki ciepła umożliwiają przekazywanie ciepła pomiędzy płynami. Stosowane na szeroką skalę w przemyśle. Nasze wymienniki liczone są indywidualnie, tak by dopasować się do wymagań procesu. Modułowa budowa i możliwość ustalenia szczegółów konstrukcyjnych na etapie zamówienia pozwala na dopasowanie się do specyficznych wymagań klientów.

Oferujemy wykonanie i dostarczenie urządzeń na podstawie dokumentacji klienta lub według własnego projektu.


 

Żurawie słupowe stosowane są wszędzie tam gdzie wymagane jest podnoszenie/opuszczanie lub podwieszenie urządzeń. Występują w różnych wariantach nośności, wymiarów i materiałów, z wyciągarka ręczną lub elektryczną.