A A A

Drabiny zapewniają dostęp do miejsc niedostępnych z poziomu podłoża. Występują jako drabiny złazowe do montażu w studzienkach oraz jako dostępowe do montażu na ścianach i konstrukcjach. Oferujemy również projektowanie i wykonanie całych układów pomostów obsługowych z drabinami, poręczami i innym koniecznym wyposażeniem.


 

Opis:
Drabiny złazowe montowane są w studzienkach do których wymagany jest dostęp. Wykonywane w zgodzie z norną PN-EN 14396:2006. Dostępne w różnych rozmiarach, wykonaniach materiałowych i z szeroką gamą opcji dodatkowych.

Opis:
Drabiny dostępowe montowane są do ścian budynków oraz do konstrukcji stalowych w celu zapewnienia dostępu do wyższych poziomów. Wykonywane w zgodzie z normą DIN 14094-41, DIN 18799-1. Dostępne w różnych rozmiarach, wykonaniach materiałowych i z szeroką gamą opcji dodatkowych.