A A A

Każdy rurociąg musi być podparty. Prawidłowy dobór rodzajów podpór i ich rozmieszczenie jest niezwykle istotne, ze względów bezpieczeństwa i funkcjonalności całego układu. Kompensacja naprężeń przy zmianie kierunku rurociągu, unieruchomienie go w punkcie stałym oraz możliwość zamocowania izolacji czy regulacji wysokości dla rurociągów wymagający spadku technologicznego są istotnymi czynnikami na które należy zwrócić uwagę podczas projektowania podpór.

Oferujemy wykonanie podpór według obliczeń i projektu klienta jak również pomoc w doborze i zaprojektowaniu odpowiednich podparć na podstawie danych dostarczonych przez klienta.


 

Opis:
Podpory Vortico VPR służą do podpierania rurociągów przy zachowaniu odpowiedniej swobody ruchu rurociągu w zależności od miejsca jego zamocowania.