A A A

Opis:
Podpory Vortico VPR służą do podpierania rurociągów przy zachowaniu odpowiedniej swobody ruchu rurociągu w zależności od miejsca jego zamocowania.

• Vortico VPR-S: Podpory stałe unieruchamiają rurociąg w miejscu zamocowania tworząc punkt stały rurociągu.

• Vortico VPR-P: Wszędzie tam gdzie w wyniku naprężeń w rurociągu spowodowanymi rozszerzalnością termiczną lub innymi siłami zewnętrznymi stosuje się podpory przesuwne (kierunkowe) które mocują rurociąg przy zachowaniu swobody ruchu w kierunku osiowym zabezpieczając przed kumulacją naprężeń pomiędzy punktami podparcia.

• Vortico VPR-L: W miejscach zmiany kierunku rurociągu stosuje się podpory luźne (swobodne) których zadaniem jest przejęcie ciężaru rurociągu przy jednoczesnym umożliwieniu ruchu w kierunkach poziomych. Odpowiednia konfiguracja rurociągu z wykorzystaniem podpór stałych, przesuwnych i swobodnych pozwala na odpowiednią kompensację naprężeń w rurociągu.

• Vortico VPR-R: Podpory o regulowanej wysokości. Stosowane dla rurociągów ze spadkiem, prowadzonych w różnej odległości od podłoża, lub tam gdzie konieczna jest kompensacja osiadania gruntu itd.

Materiały:
Podpory mogą zostać wykonane z dowolnych materiałów. Dostępne są podpory ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych jak również ze stali węglowych cynkowanych ogniowo lub malowanych oraz inne wykonania specjalne.

Wykonania specjalne:
Niniejsza karta przedstawia przykładowe typy podpór, jednak firma Vortico dostarcza podpory dopasowane do potrzeb klienta według projektu własnego lub rysunków dostarczonych przez inwestora. Podpory różnią się konstrukcją dla rurociągów izolowanych i nieizolowanych a także w zależności od miejsca montażu i warunków pracy rurociągu. Dostarczamy podpory z obejmami do przykręcenia do rurociągu lub przygotowane do przyspawania. Udostępniamy dokładne rysunki i modele 3d podpór do umieszczenia w projekcie.

Dokumentacja:
Standardowa dokumentacja dostarczana wraz z dostawą obejmuje: krajową deklarację właściwości użytkowych, dokumentację techniczno-ruchową wraz z instrukcją montażu. Na zamówienie dostarczamy certyfikaty materiałowe, dokumenty spawalnicze i inne wedle życzenia klienta.

 

Karta katalogowa