A A A

Zakres:
Projekt wykonawczy

Opis:
Dno sitowe koalescera gazu ziemnego.

 

Zakres:
Projekt wykonawczy.

Opis:
Mechanizm obracania zawieszek detali poruszających się po przenośniku łańcuchowym w procesie malowania. Mechanizm oparty na siłowniku pneumatycznym oraz dwóch czujnikach optycznych informujących o położeniu zawieszki.

 

Zakres:
Projekt wykonawczy.

Opis:
Konstrukcja wsporcza cyklofiltrów, nowa trasa rurociągów.

 

Zakres:
Projekt Wykonawczy

Opis:
Projekt wykonawczy konstrukcji pomostowych dla separatora.

 

Zakres:
Projekt wykonawczy

Opis:
Konstrukcja wsporcza wraz z pomostami dostępowymi dla układu absorberów i filtrów.

 

Zakres:
Projekt wykonawczy zbiorników i pomostów obsługowych

Opis:
Separatory wstępne i koalescery gazu ziemnego.

Zakres:
Projekt wykonawczy

Opis:
Projekt układu do detekcji cząstek gamma przy użyciu 20 detektorów. W zakresie była rama podstawy wraz z układem umożliwiającym rozsuwanie 2 "połówek kuli", "kula" w postaci dwudziestościanu ściętego, adaptery do mocowania detektorów oraz mocowanie komory tarczowej.

 

Zakres:
Studium wykonalności i wstępny projekt wymiarowy

Opis:
Wykonanie komory tarczowej z możliwością wymiany tarczy bez otwierania komory dopasowanej do istniejącego układu detekcyjnego.

 

Zakres:
Projekt wykonawczy

Opis:
Projekt komory tarczowej umożliwiającej zmianę odległości detektora od tarczy, oraz usunięcie tarczy ze światła jonowodu.

 

Zakres:
Projekt wykonawczy

Opis:
Projekt mechaniczny wózka do przewozu próbek radioaktywnych działający na zasadzie "Line follower". Poruszający się po lini namalowanej na podłodze. 6 niezależnie napędzanych kół, detektory na spodzie wózka, system automatycznego dokowania, opcjonalne zdalne sterowanie manipulatorem.

 

Zakres:
Wykonanie i dostawa gotowych podpór.

Opis:
Podpory ślizgowe oraz punkty stałe rurociągów DN350 i DN500. Materiał: stal nierdzewna.

 

Zakres:
Wykonanie i dostawa gotowych podpór.

Opis:
Podpory ślizgowe oraz punkty stałe rurociągów DN125. Materiał: stal węglowa.

 

Zakres:
Projekt + wykonanie.

Opis:
Układ zgodny z normą PN-B-02857, składający się z 2 rurociągów o średnicy nominalnej DN100 wyposażonych w zawór zwrotny z koszem ssawnym z kołnierzem DN100 PN10. oraz płytę przeciwwirową. Przyłącza: nasady 110 według PN-91/M-51038 + pokrywy 110 wg PN-91/M-51024. Materiał 1.4301 (AISI304).

 

Zakres:
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa gotowych podpór.

Opis:
Podpory o regulowanej wysokości dla rurociągu DN1000. Materiał: stal węglowa.

 

Zakres:
Produkcja i dostawa gotowych do wbudowania włazów.

Opis:
Włazy rewizyjne ze stali nierdzewnej z uszczelką EPDM do wypełnienia betonem i płytkami ceramicznymi.

Zakres:
Projekt Wykonawczy słupów krańcowych.

Opis:
Projekt wykonawczy słupów do zjazdu linowego "Tyrolki" obejmujący obliczenia i rysunki wykonawcze.