A A A

Przykładowe Realizacje

Poniżej prezentujemy przykładowe realizacje których podjęła się firma Vortico. 

Podpory rurociągu sieci ciepłowniczej DN1200/1000 ze stali nierdzewnej. W zakresie firmy Vortico było wyprodukowanie i dostawa na budowę kompletnych podpór luźnych i przesuwnych kierunkowych dla realizacji zadania: Budowa Tramwaju na Wilanów.

Włazy ze stali nierdzewnej z wypełnieniem płytą granitową. Firma Vortico brała udział od etapu koncepcji i projektowania zwieńczeń studzienek, poprzez produkcję i dostawę na budowę gotowych włazów na peronach Dworca Zachodniego w Warszawie. Porywy studzienek sanitarnych zostały wykonane jako kwadratowe pełne natomiast zwieńczenia studzienek teletechnicznych jako dzielone z wentylacją.

Zastawka szandorowa z belką PVC, prowadnicami ze stali nierdzewnej i kluczami do kompresji. Zabezpieczenie parkingu podziemnego przed zalaniem w wyniku deszczy nawalnych. Usługa kompleksowa wraz z montażem.

Klapa zwrotna VKZ-PP DN1200. Usługa kompleksowa z montażem.

Projekt i wykonanie modernizacji myjki przejazdowej przed malowaniem KTL. Modernizacja polegała na wymianie pomp i orurowania. Montaż nowych gąłązek natryskowych i pomostów dostępowych wewnątrz komór myjki oraz wymiana uszczelnienia drzwi.

Dodatkowo przeprojektowane i wymienione zawory tależowe oparte na siłownikach pneumatycznych służące do przełączania pomiędzy zbiornikami drenażu z komory myjki.

Projekt układu do detekcji cząstek gamma przy użyciu 20 detektorów. W zakresie była rama podstawy wraz z układem umożliwiającym rozsuwanie 2 "połówek kuli", "kula" w postaci dwudziestościanu ściętego, adaptery do mocowania detektorów oraz mocowanie komory tarczowej.

 

Układ zgodny z normą PN-B-02857, składający się z rurociągu ze stali nierdzewnej o średnicy nominalnej DN100 wyposażonego w zawór zwrotny z koszem ssawnym, płytę przeciwwirową, zawór spustowy i nasadę 110 według PN-91/M-51038 + pokrywę 110 wg PN-91/M-51024.

Dostawa i montaż zastawki szandorowej montowanej w studzience przy zbiorniku retencyjnym.

Dostawa i montaż zastawek i regulatorów w studzienkach.

Projekt i dostawa podpór o regulowanej wysokości dla rurociągu DN1000. Materiał: stal węglowa + ocynk ogniowy.

Zastawka szandorowa z belkami PEHD

Dobór, projekt i wykonanie wymiennika ciepła typ Rura w Rurze ze stali nierdzewnej do chłodzenia cieczy o dużej lepkości. W związku z przepływem laminarnym znacząco obniżającym skuteczność wymiany ciepła, zaproponowano użycie mieszaczy statycznych w rurkach wewnętrznych. Pozwoliło to na niemal dwukrotne zmniejszenie wielkości wymiennika.

Podpory ślizgowe oraz punkty stałe rurociągów DN350 i DN500. Materiał: stal nierdzewna.

Dostawa klap zwrotnych PEHD do montażu w studzienkach.

Podpory ślizgowe oraz punkty stałe rurociągów DN125. Materiał: stal węglowa.

Regulator stożkowy z koszem ochronnym zabezpieczającym wlot i otworem rewizyjnym umożliwiającym dostęp do wnętrza regulatora.

Projekt mechanizmu obracania zawieszek detali poruszających się po przenośniku łańcuchowym w procesie malowania. Mechanizm oparty na siłowniku pneumatycznym oraz dwóch czujnikach optycznych informujących o położeniu zawieszki.

Projekt wykonawczy słupów do zjazdu linowego "Tyrolki" obejmujący obliczenia i rysunki wykonawcze.

Projekt konstrukcji wsporczej cyklofiltrów, nowa trasa rurociągów.

Projekt wykonawczy dna sitowego koalescera gazu ziemnego.

Projekt wykonawczy separatorów wstępnych i koalescerów gazu ziemnego.

Projekt komory tarczowej umożliwiającej zmianę odległości detektora od tarczy, oraz usunięcie tarczy ze światła jonowodu.

Koncepcja i projekt komory tarczowej z możliwością wymiany tarczy bez otwierania komory dopasowanej do istniejącego układu detekcyjnego.

Projekt konstrukcji wsporczej wraz z pomostami dostępowymi dla układu absorberów i filtrów.

Projekt wykonawczy konstrukcji pomostowych dla separatora.

Projekt wózka do przewozu próbek radioaktywnych działający na zasadzie "Line follower". Poruszający się po lini namalowanej na podłodze. 6 niezależnie napędzanych kół, detektory na spodzie wózka, system automatycznego dokowania, opcjonalne zdalne sterowanie manipulatorem.