A A A

Zakres:
Projekt wykonawczy.

Opis:
Mechanizm obracania zawieszek detali poruszających się po przenośniku łańcuchowym w procesie malowania. Mechanizm oparty na siłowniku pneumatycznym oraz dwóch czujnikach optycznych informujących o położeniu zawieszki.

 

Zakres:
Projekt wykonawczy zbiorników i pomostów obsługowych

Opis:
Separatory wstępne i koalescery gazu ziemnego.

Zakres:
Projekt wykonawczy.

Opis:
Konstrukcja wsporcza cyklofiltrów, nowa trasa rurociągów.

 

Zakres:
Projekt wykonawczy

Opis:
Dno sitowe koalescera gazu ziemnego.

 

Zakres:
Projekt Wykonawczy

Opis:
Projekt wykonawczy konstrukcji pomostowych dla separatora.

 

Zakres:
Projekt wykonawczy

Opis:
Konstrukcja wsporcza wraz z pomostami dostępowymi dla układu absorberów i filtrów.