A A A

Zakres:
Projekt wykonawczy

Opis:
Projekt układu do detekcji cząstek gamma przy użyciu 20 detektorów. W zakresie była rama podstawy wraz z układem umożliwiającym rozsuwanie 2 "połówek kuli", "kula" w postaci dwudziestościanu ściętego, adaptery do mocowania detektorów oraz mocowanie komory tarczowej.

 

Zakres:
Studium wykonalności i wstępny projekt wymiarowy

Opis:
Wykonanie komory tarczowej z możliwością wymiany tarczy bez otwierania komory dopasowanej do istniejącego układu detekcyjnego.

 

Zakres:
Projekt wykonawczy

Opis:
Projekt mechaniczny wózka do przewozu próbek radioaktywnych działający na zasadzie "Line follower". Poruszający się po lini namalowanej na podłodze. 6 niezależnie napędzanych kół, detektory na spodzie wózka, system automatycznego dokowania, opcjonalne zdalne sterowanie manipulatorem.

 

Zakres:
Projekt wykonawczy

Opis:
Projekt komory tarczowej umożliwiającej zmianę odległości detektora od tarczy, oraz usunięcie tarczy ze światła jonowodu.