A A A

Opis:

Rurociąg ssący zgodny z normą PN-B-02857, składający się z rurociągu o średnicy nominalnej DN100 wyposażonego w zawór zwrotny z koszem ssawnym, oraz płytą przeciw-wirową. W celu opróżnienia rurociągu montowany jest zawór spustowy ½” lub mechanizm podnoszenia grzyba zaworu z linką.

Opis:

Kosze ssawne stosuje się w celu zabezpieczenia zaworów zwrotnych i innych urządzeń przed dostawaniem się zanieczyszczeń. Mocowane bezpośrednio na zaworach lub na rurociągach.

Opis:

Płyty antywirowe stosuje się w miejscu poboru wody w celu uniknięcia powstawania wiru powodującego zasysanie powietrza z powierzchni. Występują w różnych wariantach. Standardowo jako pozioma płyta mocowana śrubami kołnierza PN10. Możliwe inne wykonania z mocowaniem za pomocą obejmy, spawane do rurociągu lub mocowane do podłoża lub ściany.